Tieto 2-podlažné domy je možné dodať aj ako 1-podlažné - bez spodného podlažia alebo inak upravené.
Štandardne je horné podlažie drevostavba
 a spodné podlažie betónované alebo murované.

 
     
Allen 91/182    Marshall 91/174
     
 
     
Rondel 100/200   Camile 107/214
     
 
     
Aaron 131/226   Clinton 146/284
     
 
     
Rycroft 147/257   Ashley 159/279
     
 
     
Teslin 159/279   Kendall 166/292
     
 
     
Hailey 167/256   Ashley 170/301
     
 
     
Parnell 183/313   Aldwyn 199/329
     

Číslo uvedené pri názve domu udáva podlahovú plochu horného podlažia - drevostavby ( drevodomu) v m( vrátane garáže, ak je súčasťou objektu ) / spodného murovaného alebo betónovaného podlažia.

Spodné, sčasti zapustené podlažie do zeme, je tak ako čokoľvek iné, voliteľné.

Veľkosť plochy domu potom narastie podľa veľkosti spodného podlažia, ktoré môže byť minimálne ale môže sa aj takmer rovnať ploche horného podlažia, zvyčajne okrem garáže. Potom môže mať dom plochu napr. aj o 75% až o 100% väčšiu.

Takýto dom môže byť teda dodávaný ako 1-podlažný alebo ako 2-podlažný.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.