2-podlažné rodinné a rekreačné domy a stavby sú objekty pre zákazníkov vyznávajúcich bývanie v moderných typoch domov určených na trvalé celoročné bývanie alebo pre aktívny život a na rekreáciu: domy, chaty, chalupy, penzióny a pod. Tieto drevostavby sa výzorovo vôbec neodlišujú od murovaných domov alebo vyzerajú ako drevostavby - podľa požiadavky investora. Sú vyrobené z červeného cédra. Ich kvalita je neporovnateľne vyššia oproti drevostavbám vyrábaným u nás. Tieto, a všetky nami ponúkané ďalšie, kanadské drevostavby naozaj vyrobené
v Kanade
a nie je to len zavádzajúci názov "kanadské drevostavby", ktoré používajú viaceré spoločnosti pre svoje výrobky, mysliac tým len nejaký "kanadský štýl", ktorý môže investora popliesť. Keďže je to pre investora nesmierne dôležité, doporučujeme každému investorovi, aby v prípade prezentácie akýchkoľvek kanadských drevostavieb, si tieto skutočnosti uvedomil a poriadne preveril. Naše drevostavby spĺňajú, tak ako všetky naše stavby, najprísnejšie kritériá na drevostavby ale aj na akékoľvek iné stavby na celom svete.

V základnej ponuke sú:

  • 2-podlažné 2-domy a stavby CONUS - Nelson
     
    2-domy 220 - 450 m²


    Kliknutím na obrázok sa dostanete na stránku, kde sa nachádzajú uvedené typy a veľkosti domov a tam sa Vám potom otvorí väčší pohľad na dom, pôdorys podlaží a popis domu.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.