Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.


Prefabrikovaný drevodom CONUS - Daley  má podlahovúplochu 118 mbez horného podlažia.
V dome je možné vybudovať zo schodišťa prístupné horné podlažie alebo loft a tak významne zväčšiť podlahovú plochu domu..

Úzky dizajn domu je vhodný na užšie, či menšie pozemky.
Kuchyňa je otvorená do jedálne a obývačky a má veľký stredový ostrovný pult na prípravu jedál aj jedenie.
3-stranný krb oddeľuje obývačku od jedálne.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.