Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.


Prefabrikovaný drevodom CONUS - Dalton má podlahovú plochu 139 m2 bez horného podlažia.
V dome je možné vybudovať zo schodišťa prístupné horné podlažie alebo loft a tak významne zväčšiť podlahovú plochu domu.

Bočný vstup s veľkou vstupnou halou a veľkým vlastným šatníkom je výborne pripravený pre prístavbu garáže.
Dom má otvorené dispozičné riešenie hlavnej obytnej plochy.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.