Nami dodávané drevodomy a drevostavby - Domy služieb CONUS a Ústavy sociálnej starostlivosti CONUS, podľa typu konštrukcie, nie sú obmedzené veľkosťou objektu ani počtom podlaží. 
V prípade požiadavky môžu byť pri vysokých objektoch ( ale aj len pri 2-poschodových ) medzipodlažia aj z liateho betónu.

Na obrázku je uvedená len jedna z možností veľmi praktického a efektívneho riešenia 10-izbového ústavu sociálnej starostlivosti alebo akokoľvek inak využiteľného domu služieb s cca 20 miestnosťami.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.