Vyrábame a staviame všetky druhy drevostavieb pre takmer akýkoľvek účel.

Skúsenosti s výrobou drevostavieb od roku 1949 poskytujú významné referencie v uvedenej oblasti z celého sveta.
Je možné uviesť, že v podstate nie sme obmedzení rozmermi stavby: plochou, veľkosťou, poschodovitosťou, terasovitosťou a pod. 
Môže ísť o podnikateľské objekty pre jednotlivcov, developerov, hoteliérov, konzorciá, objekty pre komunálnu sféru, mestá, obce a pod.


Najbežnejšie typy takýchto drevostavieb CONUS sú:

 

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.