Keďže investor ide pri výstavbe často na doraz s finančnými prostriedkami, nemusí to mať pri dokončievaní výstavby alebo po nasťahovaní sa do vysneného domu jednoduché. Pre ľahšie ukončenie výstavby, zníženie úvodných prevádzkových nákladov, či zachovanie doterajšieho životného štandardu investora, sa snažíme poskytnúť investorom pri určitom objeme objednávky, nenárokovateľný 1 extra benefit z nižšie uvedených benefitov:

- uhradíme Vám prenájom zásobníka na propán
- uhradíme Vám prvé naplnenie zásobníka propánom ( do 1,2 t ),
čím Vám pokryjeme cca 1-2-ročné náklady na vykurovanie a ohrev teplej   úžitkovej vody 
- v prvej sezóne Vám uhradíme ročné náklady na vykurovanie
a ohrev teplej úžitkovej vody
- zaplatíme Vám určitú časť technológie vykurovania
alebo Vám dodáme zdarma celú technológiu vykurovania
- zaplatíme
Vám určitú časť technológie solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody alebo Vám dodáme zdarma celú technológiu solárneho   ohrevu teplej úžitkovej vody
- dodáme Vám naviac zdarma 1 miestnosť 

- dodáme Vám zdarma kompletnú kuchynskú linku podľa Vášho vlastného výberu v predajniach našich obchodných partnerov, vrátane
  farebného ( všetky odtiene podľa RAL ) a povrchového riešenia, s najkvalitnejším kovaním a kuchynskými spotrebičmi na trhu. Nejde
  o žiadne bukasy a nutné skladanie kuchynských skriniek podľa návodu ale o kompletne zmontované skrinky z výroby bez viditeľných montážnych
  spojov, skrutiek, vrutov ( sú zaliate ) a pod. Kovania reagujú na jemné potlačenie nohou, kolenom, rukou a pod. a tak je bežné, že viaceré
  skrinky nemajú ani rukoväte.
- dodáme Vám zdarma automobil od našich obchodných partnerov podľa našej aktuálnej ponuky 

Tieto extra benefity sa týkajú len individuálnych investorov - stavebníkov, nie developerských spoločností a pod. 
Nie sú nárokovateľné, sú výhradne podľa našej aktuálnej ponuky a našich možností a tiež vhodnosti pre Váš objekt a môžu byť poskytnuté len so súhlasom investora ako aj dodávateľa.

CONUS Group neručí za prípadné rozdiely v technickom a časovom prevedení dodávky extra benefitu, keďže ide o priamy vzťah medzi dodávateľom benefitu a investorom a my, CONUS Group, môžeme ale aj nemusíme byť zúčastnenou stranou pri tejto dodávke.

CONUS Group si vyhradzuje všetky práva akýchkoľvek zmien v poskytovaní extra benefitov, vrátane ich zrušenia!

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.