Nami dodávané drevodomy a drevostavby - Gazdovské domy CONUS s veľkými garážami a halami, podľa typu konštrukcie, nie sú obmedzené veľkosťou objektu ani počtom podlaží.
V prípade požiadavky môžu byť pri vysokých objektoch ( ale aj len pri 2-poschodových ) medzipodlažia aj z liateho betónu.

Dom na obrázku Winkler má plochu 129 m2. Tento dom je len ukážkou možností vytvorenia garáží, či hál, istej veľkosti - s obytnou plochou alebo bez nej.
Podobné dispozičné riešenia, len inej konštrukcie stien, môžete nájsť aj tu.
Tento dom je vhodný využívať aj ako Dom služieb.

Gazdovské domy sú určené pre tých, ktorí potrebujú okrem svojho rodinného domu aj rozľahlé garáže alebo dielne. 
Sú vhodné na obsluhu hospodárstva, obchodnú činnosť, dom služieb, pre poľovníkov, dopravcov, cestárov, rôznu údržbu, záchranárov, na skladovanie, či ako horské chaty alebo pre inú logistickú činnosť a pod.

 

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.