Slovenčina (Slovakia)English (UK)

Viacpodlažné rodinné a bytové domy CONUS

   
viacpodlažné
rodinné domy
viacpodlažné
bytové domy
   
   
viacpodlažné
radové domy 
viacpodlažné
radové bytové domy
   

Nami dodávané drevostavby CONUS, podľa typu konštrukcie, nie sú obmedzené veľkosťou objektu ani počtom podlaží.
V prípade požiadavky môžu byť pri vysokých objektoch ( ale aj len pri 2-poschodových ) medzipodlažia aj z liateho betónu.