Slovenčina (Slovakia)English (UK)

"Prinášame sny" - katalóg CONUS - Nelson

Na tejto stránke si môžete stiahnuť katalóg drevodomov a drevostavieb CONUS - Nelson "Prinášame sny" v anglickom originále pod názvom "Delivering dreams".Katalóg má 132 strán a na stiahnutie potrebujete 16 MB.


Každý dom z tohoto katalógu má svoju samostatnú stranu na tejto webstránke. Na strane jedného domu vidíte pohľad na dom, pôdorys domu ( postupne bude uvedený hlavný rozmer v milimetroch ), krátky popis, prípadne u niektorých aj možné riešenie interiéru. Keďže ide
o kanadské výrobky a uvedený katalóg je určený pôvodne pre trh USA, pôdorysy, napriek tomu, že v Kanade platia metrické miery ako u nás, sú kótované v anglo-amerických jednotkách: stopách ( ´ - ft. ) a palcoch ( " - inch ) a štvorcových stopách ( sq. ft. ). 

Upozorňujeme, že v prípade, že by ste mali záujem o prepočítavanie anglo-amerických jednotiek na naše metrické miery, že znamienko ( - ) mínus
v kóte pôdorysu znamená v skutočnosti ( + ) plus,
napr. 11´-2" x 13´-10" je reálne 11´+2" x 13´+10". 


Pomôcka:
1´ = 1 feet = 1 stopa = 304,8 mm
1" = 1 inch = 1 palec = 25,399 mm
1 sq. ft. = 1 stopa2 = 0,0929 m2
1 000 sq. ft. = 92,9 m2
1 m2 = 10,7639 sq. ft.
100 m2 = 1 076,39 sq. ft.