Slovenčina (Slovakia)English (UK)

Kredit 1 500 Euro - Dotácia od CONUSu

Kredit 1 500 Euro môže byť okamžite Váš!


Ak plánujete stavať drevostavbu a zaujíma Vás naozajstná kvalita, neváhajte sa na nás obrátiť.
Keďže v mnohých výrobných závodoch v Kanade a vo Fínsku pokrývame snáď takmer všetky typy najkvalitnejších konštrukcií stien drevostavieb na svete, domnievame sa, že Vám inde nemôžu ponúknuť viac a lepšie.

Nákup drevostavby si môžete spríjemniť získaním dotácie od CONUSu, získaním kreditu 1 500 Euro!
A to neprídete ani o Extra benefity od CONUSu !

Kredit 1 500 Euro získa každý budúci investor, ktorý nám pošle kedykoľvek mailom vypísaný Dotazník drevodomu alebo drevostavby CONUS a do uplynutia 1 roka od nášho prijatia mailu podpíše zmluvu na dodávku drevostavby do akejkoľvek fázy výstavby v objeme minimálne
100 000 Euro bez DPH. Kredit Vám bude potom započítaný pri úhrade sumy rovnajúcej sa minimálne 100 000 Euro bez DPH.
 
Kredit je platný počas obdobia, kým bude uvedený na tejto webstránke.

Kredit sa netýka len individuálnych investorov - stavebníkov ale aj developerských spoločností a pod. 

CONUS Group si vyhradzuje všetky práva akýchkoľvek zmien v poskytovaní kreditu, vrátane jeho zrušenia!