KOMPLETNÝ BALÍČEK ( CIF - vrátane dopravy na miesto výstavby )

Balíček OBSAHUJE:
 
Všetky stenové panely: vnútorné / nosné ( 2x4 ) + vonkajšie s potrebnými otvormi na okná a dvere ( 2x6 ) 
Konštrukcie:                    nosníky podláh a opláštenie, preglejka - u poschodových modelov 
Konštrukcie strechy:      nosníky a opláštenie, preglejka ( nosnosť 400 kg/m2
Strešné šindle:                kanadský šindel - na prianie môže byť aj iná krytina
Schody a zábradlie:        len u poschodových modelov
Všetky okná:                   štandardne vinylové, 2-sklá - je možné objednať aj iné alebo lepšie typy okien 
Všetky dvere:                  vchodové, vnútorné, šatníkové; klučky, zámky, pánty, príslušenstvá 
Garážová brána:              u modelov s garážou, príslušenstvo ( ale nie motorové ovládanie )
Izolácie:                            eco-green = eko-izolácia-zelená, napustená proti škodcom, z prírodných vlákien, vkladaná ( voliteľná ); teraz používame
                                           aj nový E Panel™, takže väčšina izolácie odpadá
Hurikánové ( víchrica + zemetrasenie ) vzpery / kotvy
Sadrokartón a úplne všetky potreby k aplikáciam
Klince, skrutky, tmely
Paropriepustná fólia Tyvek a vnútorná parozábrana
Úplne všetky potrebné plány, kontrakt a sprievodná a colná dokumentácia
 
Balíček NEOBSAHUJE:
 
Opláštenie domu
Žiadne vnútorné zariadenia, inštalácie ( elektrické vodiče, káble, trubky, rozvody ) a spotrebiče
Žiadne spotrebiče v kuchyni a v kúpeľni
Vykurovací, chladiaci a recirkulačný systém
Krytiny podláh ( parkety / koberce / dlažby )
Obkladové materiály: kameň / obkladačky / tehly / omietky
Žiadne nátery, farby, moridlá
Verandy / vnútorné terasy / átriá / patiá - sú tiež extra a sú voliteľné
 
Balíček môže obsahovať uvedené veci v prípade objednávky.

U kompletného balíčku teraz používame nový panel “E Panel™ pre vonkajšie obvodové steny.
Používa sa tam, kde je eco-izolácia striekaná medzi trámčekmi a ďalší plát izolácie je potom ešte doplnený, pripevnený zvonku.
Celkový panel ma hrúbku ( šírku ) asi 200 mm ( počítané bez omietky a sadrokartónu ) a má izolačnú hodnotu R30.
 
Inteligentná izolácia:
 
Zvnútra panelov je nastriekaná pena - len do polovice hrúbky, z dôvodu neskoršej inštalácie rozvodov, trubiek, elektriky atď.
Po všetkých inštaláciách sa všade doplní vkladaná izolácia a tak bude v prípade potenciálnych problémov jednoduchý prístup ku všetkému. Vkladaná izolácia zvýši odpor o ďalších R15.
Z vonkajšej strany sú pridané pláty izolácie ( ľahká pena - je to už nastrelené, väčšinou je to modrá STYROFOAM - má odpor R15 ).
Používa sa najmä v rozmere hrúbky cca 5 cm. Tvorí tepelnú zábranu - brzdu pre tepelnú stratu ( heat-loss barrier/brake ). Celková hodnota steny je okolo R50. V Kanade je väčšinou pre steny predpis R30, na Aljaške alebo Yukone R50 ( sú to teplotné / klimatické zóny ).
 
Opláštenie domu:
 
Ako súčasť balíčkov sa dá použiť opláštenie domu. 
Existuje niekoľko druhov. 
Od dreva, cez iné obkladové materiály - od výrobcov, ktorých služby využívame a ktorých ponuku si môžete prezrieť a vybrať z nej na www.kaycan.com a www.mittenvinyl.com.
 
Stavebný materiál:
 
Kanadské drevo ako stavebný materiál je veľmi vyhľadávaný a v podstate má veľmi obmedzenú obdobu vo svete len v rovnako chladných klimatických podmienkach. 
Používame hlavne tieto 4 odrody: červený céder, severský smrek, borovica a jedľa. 
Pre export používame zásadne prvú akosť dreva. Nepoužívame OSB dosky ( dodáme ich len v prípade požiadavky ) ani iný podobný materiál, ktorý je z odpadových pilín a je zlepovaný toxickými lepidlami. Zásadne používame len tú najkvalitnejšiu preglejku z kvalitného dreva. Náš materiál je podľa predpisov pre export do krajín EÚ 2x tepelne a chemicky upravený.
Panelové stavebnice sú dovezené na miesto stavby v kontajneroch a ich zostavenie, a teda postavenie drevostavby, nevyžaduje žiadne iné zvláštne stolárske, či tesárske znalosti, a väčšinou ani použitie lešenia a žeriavu. Základná stavba ( kostra ) je obvykle zložená a zastrešená v priebehu 2 týždňov.
V domoch CONUS - Nelson je možné bývať do 3-4 mesiacov.
 
Stavať je možné za každého počasia.
Na výstavbu nie je potrebná voda ani drahá stavebná elektrina.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.