Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.


Prefabrikovaný drevodom CONUS - Ryley má podlahovú plochu 116 mbez horného podlažia.
V dome je možné vybudovať zo schodišťa prístupné horné podlažie alebo loft a tak významne zväčšiť podlahovú plochu domu.

Veľká predná vstupná hala je prepojená s obývačkou.
Svetlá kuchyňa s príjemným stolovaním.
Hlavná spálňa s vlastnou kúpeľňou a vlastným šatníkom.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.