Na tejto stránke si môžete stiahnuť katalóg drevodomov a drevostavieb CONUS - Nelson "Tradičné stavby" v anglickom originále pod názvom
"The Legacy Builds On..."

Katalóg má 120 strán a na stiahnutie potrebujete 88 MB.


Každý dom z tohoto katalógu má svoju samostatnú stranu na tejto webstránke. Na strane jedného domu vidíte pohľad na dom, pôdorys domu ( postupne bude uvedený hlavný rozmer v milimetroch ), krátky popis, prípadne u niektorých aj možné riešenie interiéru. Keďže ide
o kanadské výrobky a uvedený katalóg je určený pôvodne pre trh USA, pôdorysy, napriek tomu, že v Kanade platia metrické miery ako u nás, sú kótované v anglo-amerických jednotkách: stopách ( ´ - ft. ) a palcoch ( " - inch ) a štvorcových stopách ( sq. ft. ). 

Upozorňujeme, že v prípade, že by ste mali záujem o prepočítavanie anglo-amerických jednotiek na naše metrické miery, že znamienko ( - ) mínus
v kóte pôdorysu znamená v skutočnosti ( + ) plus,
napr. 11´-2" x 13´-10" je reálne 11´+2" x 13´+10".  


Pomôcka:
1´ = 1 feet = 1 stopa = 304,8 mm
1" = 1 inch = 1 palec = 25,399 mm
1 sq. ft. = 1 stopa2 = 0,0929 m2
100 sq. ft. = 9,29 m2
1 m2 = 10,7639 sq. ft.
100 m2 = 1 076,39 sq. ft.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.