Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.


Prefabrikovaný drevodom CONUS - Tryston má podlahovú plochu 378 m2 - vrátane garáže s plochou 112 m2.

Obrovská garáž s plochou pre 3 autá alebo dlhý kamión, či SUV.
Dobre prístupná práčovňa na hornom podlaží.
Príťažlivý krytý predný vstup a dobre osvetlené haly na oboch podlažiach.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.