Táto stránka je prepojená priamo s webom najväčšieho kanadského výrobcu drevodomov a drevostavieb, nášho partnera NELSON Homes Ltd.

Kliknutím môžete navštíviť priamo jeho stránku, kde môžete získať ďalšie informácie.


© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.