ZÁKLADNÝ BALÍČEK ( rámovanie pre hrubú otvorenú ale zastrešenú kostru ) ( CIF - vrátane dopravy na miesto výstavby )

Balíček OBSAHUJE:

Všetky stenové panely:                   vnútorné / nosné ( 2x4 ) + vonkajšie s potrebnými otvormi na okná a dvere ( 2x6 ) 
Konštrukcie strechy:                        nosníky a opláštenie, preglejka ( nosnosť 400 kg/m2
Strešné šindle:                                   kanadské šindle
Stropnú podlahovú konštrukciu:     u poschodových modelov
Schody a zábradlie:                           len u poschodových modelov
Klince, skrutky, tmely
Paropriepustná fólia Tyvek
 
Balíček NEOBSAHUJE:
 
Opláštenie domu
Okná a dvere
Žiadne vnútorné zariadenia, inštalácie ( elektrické vodiče, káble, trubky, rozvody ) a spotrebiče
Žiadne spotrebiče v kuchyni a v kúpeľni
Vykurovací, chladiaci a recirkulačný systém 
Krytiny podláh ( parkety / koberce / dlažby ) 
Sadrokartón
Vnútornú parozábranu
Obkladový kameň / tehly / omietku / materiál
Žiadne nátery, farby, moridlá
Verandy / vnútorné terasy / átriá / patiá

Balíček môže obsahovať uvedené veci v prípade objednávky.

Opláštenie domu:
 
Ako súčasť balíčkov sa dá, v prípade objednávky, použiť opláštenie domu. 
Existuje niekoľko druhov. 
Od dreva, cez iné obkladové materiály - od výrobcov, ktorých služby využívame a ktorých ponuku si môžete prezrieť a vybrať z nej na www.kaycan.com a www.mittenvinyl.com.
 
Stavať je možné za každého počasia.
Na výstavbu nie je potrebná voda ani drahá stavebná elektrina.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.